Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Iako je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, njegova primena odložena je za 21.08.2019. godine, te je potrebno pripremiti se za nove obaveze.Zakon pre svega...

Saznaj više

Osnove upravljanja finansijama

Osnove upravljanja finansijama Zdravo, danas ćemo pričati o osnovama upravljanja finansijama u okviru vaše firme. Bez obzira da li je vaša osnovna delatnost trgovina, prodaja usluga ili proizvodnja određenog proizvoda, finalni rezultat je prodaja kupcima...

Saznaj više

Poreski kalendar – avgust 2019.

Poreski kalendar - avgust 2019. 5. avgust 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog...

Saznaj više

Upoznajte se sa servisom SamSvojGazda

Upoznajte se sa servisom SamSvojGazda Od ovog meseca uz novu ponudu kredita namenjim preduzetnicima, paušalcima i mikro-biznisima pripremili smo besplatni edukativni servis Sam Svoj Gazda. Pratite nas, unapredite znanje o upravljanju biznisom i budite u...

Saznaj više

Dobrodošli na SamSvojGazda!

Dobrodošli na SamSvojGazda! Od 5. avgusta 2019. godine Opportunity banka u svojoj ponudi ima i kredite iz EaSI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, koji finansira Evropska Unija. Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za...

Saznaj više

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste Pripremili smo sjajan edukativni program za sve vas koji počinjete svoju prednuzetniču karijeru, ali i vas koji ste već na tom putu.Ispitali smo vaše potrebe i interesovanja i napravili plan, a on je da se...

Saznaj više

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.