Najvažnije novine koje donosi novi Zakon o trgovini

Novi Zakon o trgovini počeo je da se primenjuje 30.07.2019. godine.

Novine koje donosi su brojne, a mi skrećemo pažnju na nekoliko osnovnih.

Zakon prepoznaje tri tipa elektronske trgovine, i oni su definisani na sledeći način:

  • prodaja robe/usluga preko elektronske prodavnice (osnovni oblik elektronske trgovine);
  • prodaja robe/usluga preko elektronske platforme koja povezuje trgovce i potrošače (prodaja preko e-commerce platforme);
  • prodaja robe preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača/veletrgovca (“dropshipping” oblik elektronske trgovine).

Trgovac i pružalac usluge su dužni da na prodajnom mestu vidno istaknu:

  • poslovno ime,
  • matični broj,
  • adresu sedišta,
  • radno vreme,
  • adresu tog prodajnog objekta,
  • a ukoliko su trgovac i pružalac usluge fizička lica, i ime i prezime, adresu i broj iz odgovarajućeg registra.

Osim što mora biti istaknut na prodajnom mestu, matični broj trgovca od sada mora da se nađe i na svakom dokumentu koji prati robu.

Bliže je propisano i šta mora da sadrži deklaracija kojom se obeležava roba, kao i obaveza da sve deklaracije od početka 2020. godine budu snabdevene bar kodom, QR kodom ili nekim drugim mašinski čitljivim zapisom.

Zakon je na bliži način uredio tipove prodajnih podasticaja (rasprodaja, sezonsko sniženje i akcija) i uveo određena ograničenja i uslove radi zaštite potrošača.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.