Mogućnosti i oblici ugovora zaposlenih

Obim poslovanja prevazišao je vaše lične kapacitete. Vreme je da potražite pomoć i nekoga zaposlite. U zavisnosti od toga koliki obim pomoći vam je potreban, imate na raspolaganju nekoliko ugovora koje možete zaključiti sa fizičkim licima.

U ovom videu mi ćemo predstaviti Ugovor o radu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima i Ugovor o delu. Ukoliko vam je pomoć potrebna na duži vremenski period i u većem obimu, treba da razmislite o Ugovoru o radu.Pomoć u sastavljanju Ugovora o radu može vam pružiti pravnik, a ugovor treba da potpišete sa vašim zaposlenim pre nego što on stupi na rad. Nakon potpisivanja ugovora, potrebno je da radnika prijavite na obavezno socijalno osiguranje. Prijava i Ugovor o radu treba da stoje na mestu rada na kojem zaposleni radi. Bilo da je to sedište, izdvojena kancelarija, neki skladišni prostor ili maloprodajni objekat. Ovo su dva dokumenta koja inspekcija rada redovno kontroliše prilikom poseta poslodavcima.

Na isplaćenu neto zaradu radniku, poslodavac treba da plati poreze i doprinose. Oni iznose oko 62% neto zarade. Dakle, na platu od 30.000 dinara, poslodavac treba da plati još 18.600 na ime poreza i doprinosa državi.
Pored plate, poslodavac je dužan da zaposlenom nadoknadi i troškove dolaska i odlaska sa posla i to u visini mesečne pretplatne karte.

Ukoliko to odgovara i poslodavcu i zaposlenom, oni se mogu dogovoriti da rad obavlja zaposleni od kuće. Ovu činjenicu treba uneti u Ugovor o radu, a poslodavac je dužan da obezbedi sredstva rada zaposlenom ili da mu nadoknadi troškove korišćenja njegovih ličnih sredstava rada kao što su radni sto, računar ili telefon.

Ukoliko vam je pomoć potrebna samo povremeno ili u nekom kraćem vremenskom periodu, možete zaključiti, sa izabranim kandidatom, i Ugovor o privremenim i povremenim poslovima. On je adekvatan za angažovanje sezonskih radnika, zamenu odsutnog zaposlenog ili u trenucima privremenog povećanja obima poslovanja. Angažovano lice za vas ne može da radi duže od 120 dana u toku jedne kalendarske godine. Za poslodavca ovaj ugovor je nešto skuplji. Na svaki dinar naknade državi treba da platite 68 para na ime poreza i doprinosa.

Ukoliko vam je pomoć potrebna jednokratno da bi ste obavili neki posao van vaše delatnosti, tada izbor pada na Ugovor o delu. Ugovorom o delu angažujete honorarca i na njegovu naknadu plaćate oko 82% poreza i doprinosa državi. Ukoliko je honorarac istovremeno zaposlen kod nekog drugog poslodavca, poresko opterećenje je nešto niže, ali i dalje značajno više u odnosu na sve druge ugovore koji su vam na raspolaganju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.