Prihod i profit

Ćao, danas nastavljamo sa upoznavanjem finansiija i potrudićemo se da vam približimo pojmove koji često dovode do zabune a to su Prihod i Profit.

Najjednostavniji način da shvatimo razliku između prihoda i profita je taj da prihod zamislimo kao jedan veliki skup, a profit kao manji podskup tog istog skupa.

Da bismo detaljnije sagledali razliku između ova dva pojma potrebno je da ih definišemo.

Pod prihodom se podrazumeva ukupan priliv novca koji ostvarujemo od prodaje naših proizvoda i usluga, i on predstavlja maksimum tj. gornju granicu zarade koju naša firma može imati, samou slučaju da nema nikakvih troškova.

Profit je deo istog tog prihoda kada od njega oduzmemo troškove poslovanja koje smo imali. U svom najčistijem obliku naziva se i neto profit.

Sa druge strane, ukoliko firma ne ostvaruje prihod, ona ne može ni imati profit, ali zato može imati gubitak, što je suprotan pojam od profita.

Put od prihoda do neto profita ima nekoliko stanica, od kojih je svaka bitna kada vi, ili neko van naše firme analizira poslovanje.

Prvi pojam na kome ćemo zastati je bruto profit. Njega ćemo dobiti kada od ukupnih prihoda prodaje oduzmemo direktne troškove prodaje. Pod direktnim troškovima proizvodnje podrazumevamo direktan trošak materijala, koji je učestvovao u proizvodnji tog proizvoda ili usluge i trošak radne snage koja je učestvovala u tom procesu.

Sledeća naša stanica je operativni profit koji dobijamo kada od bruto profita oduzmemo troškove kao što su zakup prostora, komunalije i troškovi radne snage koja nije direktno učestvovala u proizvodnji ili pružanju usluge.

Naše finalno odredište je neto profiti njega ćemo dobiti kada od operativnog profita oduzmemo troškove kamata i troškove poreza koje smo imali u datom periodu.

Neto profit ipak nije zagarantovan rezultat ove kalkulacije. U slučaju da su svi pobrojani troškovi veći od ukupnog prihoda koji smo imali, rezultat će biti negativan i firma će ostvariti gubitak.

Zašto je bitno da znamo koliko je naš profit?

Izračunavanjem profita pokazujemo koliko je novca vaša kompanija uspela da zaradi. Kada ga pratimo kroz godine, možemo da ga uporedimo i da vidimo koliki nam je rast.

Kada vodite malu firmu, neophodno je da znate koliki su vam prihodi, bruto i neto profit iz još jednog razloga.

Investitori ili banke žele da znaju kakvo je finansijsko zdravlje vašeg biznisa, a to pokazuju upravo ove brojke. Na bazi njih oni određuju koliko vam novca mogu pozajmiti ili uložiti.

Takođe, da bismo donosili dobre, realne i utemeljene odluke moramo znati razliku između prihoda i različitih nivoa profita. Poznavanje bruto profita može nam pomoći da osmislimo različite načine da umanjimo troškove prodate robe, kao i da uvećamo cenu proizvoda.

Sa druge strane, analiza razlike između bruto i neto profita daje nam priliku da uočimo i pronađemo načine da smanjimo određene kategorije troškova i na taj način učinimo neto profit višim.

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.