Minimalna zarada za 2020. godinu

Ministar finansija najavio je usvajanje novog iznosa minimalne zarade od strane Vlade Republike Srbije na nivou od 172,50 dinara po radnom času.

Iznos će važiti od 01.januara 2020. godine.

Prema tome, minimalna zarada će iznositi od 27.600,00 dinara, u najkraćim mesecima sa fondom od 160 radnih časova, do 31.740,00 dinara neto mesečno za najduže mesece.

Poslodavci će biti dužni da se pridržavaju ovog iznosa na sve isplaćene zarade u novoj godini, bez obzira na mesec na koji se one odnose (na primer zarada za decembar 2019. godine koja se isplaćuje u januaru 2020. godine.

Podsećamo poslodavce da se minimalna zarada može isplaćivati samo u uslovima poteškoća sa poslovanjem, te redovne zarade treba da budu iznad minimalne.

Na neto minimalnu zaradu, poslodavci su dužni da „dodaju“ uvećanje po osnovu toplog obroka, regresa za godišnji odmor i minulog rada.

Koliko će tačno poresko opterećenje na novu, uvećanu, minimalnu zaradu biti, znaće se nakon što bude doneta izmena Zakona kojom se propisuje neoporezivi iznos zarade, koji će važiti od 01.02.2020. godine.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.