Objave iz katgorije: Vesti

Brisanje preduzetnika

Brisanje preduzetnika Ukoliko iz bilo kod razloga želite da prestanete sa obavljanjem delatnosti kao preduzetnik, potrebno je da sprovedete postupak koji se naziva prestankom rada i brisanjem preduzetnika iz registra Agencije za privredne registre. Osnovni preduslov...

Saznaj više

Državni i verski praznici

Državni i verski praznici Državni i verski praznici uređeni su Zakonom o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Državni praznik Republike Srbije jeste Sretenje, koji se praznuje neradno 15. i 16. februara.  Pored Sretenja, državni praznici su i Nova godina,...

Saznaj više

Poreski kalendar januar 2020

Poreski kalendar januar 2020 Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca: 6. januar 2020. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje...

Saznaj više

Nova lokalna taksa za zaštitu životne sredine

Nova lokalna taksa za zaštitu životne sredine Dana 06.12.2019. godine usvojena je nova Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti. Uredba...

Saznaj više

Poreski kalendar decembar 2019

Poreski kalendar decembar 2019 Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca: 5. decembar 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu....

Saznaj više

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

Troškovi reprezentacije, reklame i propagandeTroškovi reprezentacije, sa jedne, i troškovi reklame i propagande, sa druge strane, su dve grupe poslovnih rashoda. Troškovi reprezentacije nastaju ukoliko poslovne partnere „častite“ u restoranu ili kafiću ili ukoliko...

Saznaj više

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.