Dokumentacija koju treba da imate u maloprodajnom objektu

Pored opšte dokumentacije koju treba da ima svaka firma, postoji dodatna dokumentacija koju treba da imate u vašem maloprodajnom objektu.

Osnovna evidencija koju treba da imate je KEP knjiga. Ona sadrži tabelu sa vrednostima robe koju ste nabavili, prodali, otpisali, vratili dobavljaču itd tokom određenog perioda. Rezultat svih unosa u knjigu je trenutna vrednost vašeg lagera, koja treba da se slaže sa stanjem robe u objektu.

KEP knjiga se popunjava dnevno. Može da se vodi u papiru ili u elektronskoj formi, uz mogućnost periodičnog štampanja. Uz KEP knjigu treba da stoji sva dokumentacija na osnovu koje su evidentirane promene u KEP knjizi (kalkulacije, otpremnice, povratnice, itd).

Ako niste oslobođeni obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, pored same fiskalne kase, treba da imate i određenu evidenciju i dokumentaciju.

Tu je pre svega EDI knjiga u koju upisujete i odlažete generisane dnevne izveštaje fiskalne kase (koje ste dužni da iz kase odštampate na kraju svakog radnog dana). U EDI knjigu odlažu se i periodični (mesečni) izveštaji svakog poslednjeg dana u mesecu. Pored toga, u objektu treba da imate blok NI obrazaca, obrazac EFRU, obrazac FR, kao i kopije izdatih računa (gotovinskih računa) koje ste na zahtev kupca izdali uz fiskalne isečke.

U lokalu treba da bude vidno istaknuto Obaveštenje Uzmite račun i Obrazac OB.

Uz samu kasu čuvajte Rešenje o fiskalizaciji i servisnu knjižicu ovlašćenog servisa. Svaki dana kada kasa nije bila operativna jer je bila na servisu, serviser će evidentirati u servisnoj knjižici.

Ukoliko u kasi imate depozit (sitan novac za vraćanje kusura) uz kasu treba da čuvate Odluku o depozitu na osnovu koje ste podigli deposit za kasu.

Ne zaboravite da na svakom artiklu u maloprodaji istaknete vidno cenu i deklaraciju.

U objektu treba da imate još i knjigu reklamacija, obaveštenje o postupku regulisanja reklamacija i zaštiti potrošača kao i odluku o prodajnoj akciji/popustu dok je ista u toku.

Za kraj, proverite da li ste pored ulaza u maloprodajni objekat istakli poslovno ime, adresu, PIB, MB, trgovinski format i radno vreme vašeg objekta.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.