Novi statistički podaci

Republički zavod za statistiku objavio je novi iznos učešća u finansiranju osoba sa invaliditetom, u Saopštenju broj 264 od 24.09.2021. godine. Nova obaveza iznosi 44.665,00 dinara.

U istom Saopštenju, RZS je objavio i iznos prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji, za jul 2021. godine koji iznosi 89.330,00 dinara bruto odnosno 64.731,00 dinara u neto iznosu. Ovi iznosi su za par stotina dinara niži od proseka za jun 2021. godine (89.793,00 dinara bruto odnosno 65.070,00 dinara neto).

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.