Produžen program „Moja prva plata“

Vlada Republike Srbije usvojila je izmene Uredbe o programu „Moja prva plata“ kojim je ovaj program produžen i u 2021. godini.

Najavljeno je da će u program biti uključeno 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva, mlađih od 30 godina, a koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja.

Mladima sa srednjim obrazovanjem namenjena je novčana nakada od 22.000,00 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000,00 dinara.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je da je u 2020. godini u program „Moja prva plata“ bilo uključeno 8.224 lica.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.