Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak ističe u ponedeljak, 17. maja 2021. godine

Rok za predaju poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu na obrascu PPDG-2R ističe u ponedeljak 17. maja 2021. godine, s obzirom da je 15.05.2021. godine subota (neradan dan).

Podsećamo obveznike da se prijava podnosi u elektronskom obliku, i to od strane svih fizičkih lica čiji je zbir prihoda po različitim osnovama tokom prošle godine prešao iznos od 2.987.424 dinara.

Nedavno je postalo dostupno i Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-90/2020-04 u kojem je Ministarstvo razjasnilo dilemu oko obračuna poreza na kvalifikovane novozaposlene.

Naime, poslodavci su za ova lica bili oslobođeni plaćanja jednog dela poreza i PIO doprinosa, pa se postavilo pitanje da li ove iznose zaposleni mogu da koriste kao plaćeni porez, da bi umanjili svoju poresku obavezu. Ministarstvo je zauzelo stav da je to moguće, koji ide u korist poreskim obveznicima, te će ova lica moći da umanje svoju obavezu za iznos poreskih dažbine čijeg su plaćanja njihovi poslodavci bili oslobođeni tokom 2020. godine.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.