Godišnji porez na dohodak građana

Ministarstvo finansija objavilo je Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu.

U Objašnjenju, Ministarstvo je podsetilo sve građane da su dužni da plate godišnji porez na dohodak građana, ako im je prihod koji su iz različitih izvora ostvarili tokom 2020. godine veći od 2.987.424 dinara.

U Objašnjenju su navedeni i prihodi koje građani treba da saberu da bi proverili da li su prešli neoporezivi iznos:

  • Zarada
  • Prihodi od preduzetničke delatnosti
  • Prihodi od autorskih i srodnih prava
  • Prihodi od nepokretnosti i pokretnih stvari
  • Prihodi sportista, od ugostiteljskih usluga i drugi prihodi

Ukoliko je jedini prihod koji ste tokom godine ostvarili zarada, onda lako možete izračunati vaš godišnji dohodak, uz pomoć podataka sa potvrde PPP-PO koju vam je poslodavac izdao u januaru 2021. godine.

Potrebno je da od zbira iz kolone 3.4 oduzmete iznose iz kolone 3.5 i iznose iz kolone 3.6. Ako je razlika veća od neoporezivog iznosa, vi ste obveznik godišnjeg poreza na dohodak.

Poresku prijavu treba da podnesete do 17.05.2021. godine.

Druge korisne informacije u vezi sa obračunom poreza možete pronaći u Objašnjenju na sajtu Ministarstva, klikom ovde.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.