Izvodi i potvrde o stvarnim vlasnicima mogu se dobiti u Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre objavila je da je oko 85% privrednih subjekata koji imaju obavezu da prijave stvarne vlasnike u njen registar to i učinilo.

Agencija je omogućila izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika u elektronskoj i papirnoj formi.

Kako navode na sajtu APR-a, izvod sadrži podatke o trenutnoj vlasničkoj strukturi registrovanog subjekta, a potvrda sadrži istorijske podatke o stvarnim vlasnicima registrovanog subjekta, ili podatke o fizičkom licu, da li je upisano ili je bilo upisano u evidenciji kao stvarni vlasnik registrovanog subjekta.

Ukoliko vam je dovoljna elektronska forma, potrebno je da podnesete zahtev preko portala Agencije za privredne registre, odnosno sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika APR klikom ovde. Taksa za izvod iznosi 850,00 dinara, a potvrda se tarifira sa 500,00 din po broju evidentiranih promena odnosno broju firmi u kojima se lice javlja kao stvarni vlasnik.

Ukoliko želite dokument u papirnoj formi, to će vas koštati 1.700,00 din u slučaju izvoda, odnosno 500,00 din po podatku odnosno promeni, ukoliko vam je potrebna potvrda. Popunjeni obrazac zahteva za izdavanje izvoda i potvrde iz Centralne evidencije stvarnih vlasnika može se predati i lično na šalteru APR-a, ili poslati poštom.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.