Tokom sledeće nedelje svi paušalci treba da dobiju rešenja za porez za 2021. godinu

Poreska uprava saopštila je da će do 25. januara svim preduzetnicima – paušalcima dostaviti elektronska rešenja o utvrđenim poreskim obavezama za 2021. Godinu u Poresko sanduče.

Poreska uprava izvršila je obračun poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2021. godinu, za vlasnike samostalne delatnosti koji se paušalno oporezuju.

Poreska podseća obveznike da mesečne akontacije po osnovu poreza i doprinosa za 2021. godinu uplaćuju po novom BOP-u, koji će biti naveden u novim rešenjima. Ovaj poziv na broj, preduzetnici mogu pronaći i u rešenjima za 2020. godinu.

Novoosnovani preduzetnici – paušalci u roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za privredne registre dobijaju rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi posredstvom portala Poreske uprave.

Podsećamo, od prošle godine rešenja o utvrđenim obavezama preduzetnici-paušalci dobijaju isključivo elektronskim putem i to dostavljanjem u poresko sanduče na portalu Poreske uprave (ePorezi).

Za pristup portalu Poreske uprave neophodan je kvalifikovani elektronski sertifikat, koji izdaje pet sertifikacionih tela u Republici Srbiji (MUP, JP PTT, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems). Preduzetnik može da ovlasti i neko drugo lice da pristupa poreskom sandučetu u njegovo ime.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.