Lokalne komunalne takse koje firma treba da plaća

Pored poreza i doprinosa koje plaćate sa vaše firme, postoji niz tkz lokalnih javnih prihoda koje možete biti dužni da platite i prijavite lokalnoj samoupravi (opštini). Ove namete najčešće nazivamo lokalnim komunalnim taksama, i mogu varirati od opštine do opštine.

Njihovo uvođenje definisano je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Njime je predviđeno da lokalna samouprava možet da uvede lokalne komunalne takse za korišćenje prava, predmeta i usluga, a da su obveznici ovih taksi one firme koje ta prava, predmete i usluge koriste.

Uvođenje taksi ograničeno je na isticanje firme na poslovnom prostoru, držanje motornih drumskih i priključnih vozila i držanje igara na sreću. Sve druge lokalne komunalne takse su ukinute.

Ipak, ne treba zaboraviti da se pored lokalnih komunalnih taksi, opštini mogu plaćati i naknade za zaštitu i očuvanje životne sredine, odnosno ekološka taksa. Napravićemo malu digresiju i podsetiti da je nova eko taksa uvedena krajem prošle godine, te da su sve firme bile dužne da predaju prijavu na Obrascu 1 do kraja jula 2020. godine. Ova taksa prijavljuje se ponovo svake godine, tako da ćemo obavezu predaje prijave imati i narednog jula.

Da se vratimo na lokalne komunalne takse.

Rekli smo da je jedna od lokalnih komunalnih taksi taksa za isticanje poslovnog imena firme naposlovnom prostoru.

Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mikro i mala pravna lica (osim određenih delatnosti) a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara, ne plaćaju lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru odnosno firmarinu.

Ovo ne važi za preduzetnike i pravna lica koja obavljaju sledeće delatnosti bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivredu ; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka.

Dakle, ukoliko ne obavljate neku od pobrojanih delatnosti, a tokom protekle godine niste ostvarili promet veći od 50 miliona dinara, niste dužni da platite firmarinu.

Ukoliko ste ostvarili promet veći od 50 miliona, bez obzira na delatnost, bićete dužni da platite firmarinu.

Bez obzira na to da li ste obaveznik plaćanja takse ili ne, nakon osnivanja firme je potrebno da predate prijavu za ovu taksu preko portala Lokalne poreske administracija lpa.gov.rs

Na portalu je potrebno evidentirati i svaku promenu podataka koja utiče na oporezivanje.

Na primer, ukoliko promenite adersu sedišta ili otvorite novu poslovnu jedinicu na kojoj ste istakli naziv firme, ovo treba da prijavite na portalu.

Na osnovu podnete prijave, lokalna poreska administracija donosi rešenje o visini firmarine.

Ukoliko ste preduzetnik, malo pravno lice sa prihodom većim od 50 miliona ili srednje pravno lice, a ne obavljate jednu od delatnosti koje smo prethodno posebno naborajli, godišnji iznos firmarine ne može da pređe dve prosečne zarade.

Na kraju valja istaći da se firmarina treba razlikovati od takse za postavljanje reklamnih panoa, koja se plaća za isticanje većih tabli koje sadrže i druge podatke, a ne samo naziv i adresu firme, a za koje, osim što plaćate taksu opštini, morate imati i urađen projekat.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.