Plaćanje rashoda firme privatnim novcem – zašto to ne treba raditi

Preduzetnici, naročito oni koji tek pokreću svoj posao, često oskudevaju sa resursima. Iz praktičnih razloga, ponekad poslovne rashode plaćaju „iz džepa“, ličnim novcem, bez da za te izdatke uzmu račun na firmu. Iako je to brža i lakša varijanta, na duge staze ona vam donosi više štete nego koristi.

Deo troškova firme ostaje van knjiga, i njime u budučnosti nećete moći da smanjite porez. Takođe, kada firma bude generisala prihode, nećete sebi moći da refundirate ove izdatke, bez plaćanja dodatnog poreza.

Šta je alternativa?

Prilikom plaćanja gotovinskih računa za poslovne svrhe, uzmite gotovinski račun na firmu i predajte ga u knjigovodstvo. Troškovi se beleže i mogu vam koristiti da smanjite porez na dobit u ovoj ili čak i u nekoj od narednih godina (tkz prenosom poreskih gubitaka).

Ukoliko svoj privatni telefon koristite za poslovne razgovore, prenesite ugovor sa telekom kompanijom na firmu.

Regulišite upotrebu privatnog automobila za poslovne svrhe, a za gorivo potrošeno na odlaske na poslovne sastanke uzmite na benzinskoj pumpi račun u koji će biti upisani naziv, adresa i PIB vašeg preduzetnika/privrednog društva.

Ukoliko na računu firme nemate dovoljno novca za opremanje kancelarije, uplatite pozajmicu osnivača. Od novca sa računa nabavite opremu i kancelarijski nameštaj. Imaćete pravo da proknjižite troškove sitnog inventara ili amortizaciju osnovnih sredstava, a pozajmicu možete da vratite, kada firma bude likvidna, bez plaćanja dodatnih poreza.

Vodite računa da aneksirate ugovore o pozajmici ukoliko firma nije u mogućnosti da vam vrati datu pozajmicu u predviđenom roku (obično godinu dana).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.