Sve što treba da znate o štednji

Pozdrav svima, ja sam Karolina Herbut, finansijska savetnica i na početku bih želela da podelim sa vama koje su dve najčešće greške kada je reč o štednji.
Prva greška je što ljudi čekaju mesece, godine da bi krenuli sa štednjom, a druga je da ljudi čekaju da skupe „veću“ sumu novca da bi aktivirali štednju.

Zato dok stvarate i nakon što uspete da stvorite ušteđevinu, umesto da i dalje čekate, dobro je da razmotrite na koji način možete da čuvate i uvećate vrednost novca, jer novac gubi vrednost kako vreme teče.

Takođe novac u slamarici je na dohvat ruke i zato je lakše isti i potrošiti. Uvek treba da imamo u vidu i to da je novac u slamarici izložen i određenim rizicima koji su van vaše direktne kontrole: krađa, požar, poplava, pa čak i opasnost da životinje unište, pocepaju novac.

Postoje 2 dobra razloga zašto je korisno da aktivirate štednju u banci.

Prvi je da biste stvorili ušteđevinu za svoje razne ciljeve. Drugi razlog je da vaš novac ne gubi vrednost, već da se uveća za iznos kamate

Postoje dve osnovne vrste štednje u banci: oročena štednja i štednja po viđenju. Da vidimo koja je razlika između njih.

Štednja po viđenju je način štednje u kojoj sredstva možete bilo kada da podignete sa računa, a kamata se zaračunava za one dane u kojima ste sredstva držali u banci; Po pravilu, kamate su kod štednje po viđenju niže nego kod oročene štednje, jer se niste takoreći obavezali da određeni period ne dirate-ne koristite svoj novac.

Oročena štednja je kada se radi dobijanja kamate, čiju visinu znate u momentu oročavanja, obavezujete da ćete svoj novac u određenom vremenskom periodu držati – „oročiti“ u banci i nećete ih podizati  npr. 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, dve godine.

Postavlja se pitanje šta ako vam taj oročeni novac ipak zatreba. Bilo kada možete razoročiti štednju.

U slučaju kada podignete sredstva pre isteka dogovorenog roka (to jest razoročite), kamata se delimično ili u potpunosti gubi.

Zato se o tome na vreme informišite kod banaka i dobro procenite koji iznos ćete oročiti.

Da li će vam više odgovarati štednja po viđenju ili oročena štednja, i na koji period će vam odgovarati oročenje – zavisiće pre svega od toga za šta želite da štedite i kada ćete želeti novac da koristite.

Hajde da sada sumiramo 7 bitnih informacija o štednji u bankama:

Prva – kamata kod štednje u banci je zagarantovana, dakle, sigurno dobijate to što je banka navela kao kamatu.

Druga – štednja u banci je osigurana do 50,000 EUR (ili protivvrednosti u drugoj valuti). To znači da je čak i pod nekim ekstremnim okolnostima – kao na primer da banka hipotetički ode u štečaj i slično, da ne može da vam isplati novac – vaš novac osiguran i biće vam isplaćen od strane Agencije za osiguranje depozita koja garantuje isplatu.

Treća – ako imate ili otvorite odvojeni račun za štednju i tamo odvajate novac, šanse su veće da ćete uštedeti, jer novac nije ispred vaših očiju i nećete tako lako potrošiti.

Četvrta bitna informacija je da možete da krenete da štedite i sa manjim i sa većim iznosima.

Peta je da možete štedeti i u domaćoj i stranoj valuti.

Razlika u dinarskoj štednji i štednji u stranoj valuti je u kamatnim stopama koje banke nude i u poreskom tretmanu.

Štednja u dinarima u Srbiji se ne oporezuje, to jest, na ostvarenu zaradu-kamatu od dinarske štednje ne plaćate porez, dok se na ostvarenu kamatu po osnovu devizne štednje se plaća porez.

Ako postoji porez, to banka automatski oduzima i isplaćuje vam iznos umanjen za vrednost poreza.

Šesta bitna informacija u vezi sa štednjom je da može da bude veoma korisno da automatizujete štednju sa trajnim nalozima, i na taj način da neprimetno uštedite.

I za kraj da podvučemo da štednja u banci može da bude odličan alat i proizvod da stvorite ušteđevinu za vaše kratko, srednje i dugoročne ciljeve a najbitnije je da krenete i stvorite naviku štednje, bez obzira na iznose.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.