Centralni registar stanovništva

Ukoliko se ovih dana budete prijavili na vaš nalog na eUpravi kao fizičko lice, videćete između ostalog i odeljak koji se odnosi na Centralni registar stanovništva.

Kako je objašnjeno na ovom portalu, uspostavljanje Centralnog registra stanovništva (CRS), u skladu sa Zakonom o Centralnom registru stanovništva, ima za cilj uspostavljanje jedinstvene, centralizovane i pouzdane državne baze podataka o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

Podatke iz ovog Registra koriste organi i institucije za potrebe vođenja različitih postupaka.

Svaki građanin može da pristupi ovim podacima i proveri da li su tačni. Ukoliko utvrdite da su neki podaci netačni, o tome treba da podnesete zahtev za proveru podataka. Nadležni će nakon toga pokrenuti postupak provere, i svaki građanin će prijemom obaveštenja u elektronsko sanduče na Portalu eUprava biti obavešten o statusu svog zahteva.

Centralni registar stanovništva obezbeđuje najviši nivo bezbednosti podatka, a u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i informaciona bezbednost i zaštita podataka o ličnosti.

Na portalu ističu da je uspostavljanjem ovog registra prvi put podaci od značaja za ostvarivanje prava građana nalaze u okviru jedne jedinstvene elektronske baze podataka, i očekuju da će to uticati na zadovoljstvo građana radom državne uprave.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.