Doprinosi za osnivače koji ne rade u svojoj firmi

Osnovali ste svoju firmu, i odlučili da u njoj ne budete zaposleni. Pitate se da li, i pored toga, za sebe treba da plaćate porez i doprinose.

Odgovor zavisi od toga da li ste osim toga što ste osnivač i zastupnik firme, koji je upisan u registar APR-a.

Ukoliko ste ujedno i osnivač firme i zastupnik, upisan u registar APR-a, firma je za vas dužna da plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko ste osnivač, ali niste registrovani u APR-u za zastupanje, firme nema obavezu plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za vas.

Obaveza se najčešće javlja kod malih privrednih subjekata gde je osnivač ujedno i direktor firme, ili, gde nekoliko partnera, koji su osnivači firme, izaberu jednog među njima da bude zakonski zastupnik.

Da rezimiramo, privredno društvo je dužno da obračuna i plati socijalne doprinose za osnivača koji je upisan u registar APR-a kao zakonski zastupnik, a nije zasnovao radni odnos u svom društvu niti obavlja poslove po ugovoru za koji ostvaruje određenu ugovorenu naknadu.

Primetićete da sve vreme govorimo o privrednom društvu, odnosno d.o.o. firmi. Ova priča se ne odnosi na preduzetnike.

Sa druge strane, za osnivača koji uopšte ne obavlja rad u svom društvu, dakle nije registrovan za zastupanje, nema poslovodstvena ovlašćenja niti prima naknadu za rad po osnovu ugovora, društvo nije dužno da obračuna i plati doprinose. Podrazumeva se da je u ovom slučaju u privrednom društvu neka druga osoba registrovana za zastupanje i ovlašćena za upravljanje.

Kada smo objasnili kada se doprinosi plaćaju, da pogledamo kako se obračunavaju i koliko iznose.

Socijalni doprinosi plaćaju se na minimalnu osnovicu doprinosa, koja se menja jednom godišnje, i za 2020. godinu iznosi 25.801 dinar.

Za osnivače koji nisu na drugom mestu zaposleni, plaćaju se tri vrste doprinosa:
– doprinos za penziono i invalidsko osiguranje – 25,5%
– doprinos za zdravstveno osiguranje – 10,3%
– doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti – 0,75%

Osnivači koji su zaposleni na nekom drugom mestu ili su ujedno i preduzetnici, plaćaju samo doprinosa za PIO po stopi od 25,5%.

To znači da u 2020. godini za osnivača koji je direktor, firma može da plaća od oko 6600 din mesečno, odnosno 9.500 dinara mesečno, u zavisnosti od toga da li je osnivač osiguran po drugom osnovi ili ne.

Doprinosi se obračunavaju između 1-og i 15-og u svakom meseca. O tome se podnosi poreska prijava OD-O i vrši uplata do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

Najčešća greška koja se pravi jeste situacija kada firme nemaju aktivnosti, pa osnivači odnosno direktori pogrešno zaključuju da firma nema nikakve poreske obaveze. Ova situacija je gotovo nemoguća. U maltene svim slučajevima, firma je dužna da plati barem doprinose na minimalnu osnovicu za osnivača koji je ujedno i direktor, ili porez i doprinose za lice koje je izabrano da bude direktor, ako to nije neko od osnivača.

Prema tome, pazite na svoje poreske obaveze čak i ako imate neaktivnu doo firmu koja nema nikakve promete godinama.

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.