Poreski kalendar za septembar 2020

Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca:

7. septembar 2020Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Izveštaj se dostavlja na obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10. septembar 2020Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. Podsećamo da poreski dužnici mogu biti i preduzetnici paušalci i drugi obveznici koji nisu u sistemu PDV-a.

15. septembar 2020 – Rok za plaćanje:

  • akontacije poreza i doprinosa od samostalne delatnosti za prethodni mesec
  • doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
  • akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
  • obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
  • doprinosa za osnivače koji obavljaju rad van radnog odnosa u svom privrednom društvu

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost elektronskim putem.

Rok za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za prethodni mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.

Rok za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Rok za podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Rok za podnošenje prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima na minimalnu osnovicu za osnivače privrednih društava koji u njima rade van radnog odnosa na obrascu OD-O.

30. septembar 2020Rok za plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. septembara 2020.

Rok za obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade i isplatu neto zarada. Takođe, rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.