Prijava za novu eko taksu može da se podnese elektronskim putem od sledeće nedelje

Kancelarija za eUpravu objavila je na svojoj Facebook stranici da će od subote, 18.07.2020. godine na portalu lokalne poreske administracije lpa.gov.rs moći da se elektronskim putem preda prijava za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine (tkz. eko taksu).

U istom postu objašnjeno je da će elektronska prijava biti omogućena samo za prijavu naknade za 2020. godinu, ali ne i za 2019. godinu, pa ostaje na obveznicima da prijave predaju u papirnoj formi ili eventualno putem maila. Spisak email kontakata lokalnih uprava prihoda za Beograd možete pogledati ovde.

Prijava u papiru odnosno mailom šalje se na Obrascu 1, a kako na samom obrascu nema predviđeno polje za godinu, ovaj podatak savetujemo da dodate ručno.

Podsećamo da je rok za predaju prijave za 2020. godinu 31.07.2020. godine kao i da prijavu predaju sve firme sa šifrom delatnosti koja je navedena u Uredbi. Delatnosti su razvrstane u grupe prema stepenu zagađenja, a na osnovu ovog stepena i veličine vaše firme biće vam određena i visina naknade, na nivou cele godine. O tome ćete od lokalne uprave prihoda primiti rešenje, na osnovu kojeg ćete i vršiti plaćanje ove obaveze.

Ukoliko poslujete na više opština, u prijavi je potrebno da navedete sve opštine. Ovo neće uvećati iznos naknade koju plaćate, jer će vaša godišnja obaveza biti podeljena po opštinama.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.