Plan preventivnih mera tokom epidemije Covid-19

Novim Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti uvedena je obaveza svim poslodavcima da donesu Plan primene preventivnih mera do 10. avgusta 2020. godine.

Plan je deo dokumentacije o proceni iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Plan obuhvata sva radna mesta, osim rada na terenu i rada od kuće.

Planom se utvrđuju mere i aktivnosti kojima se sprečava širenje bolesti kao i koraci koje treba preduzeti ako se zarazna bolest pojavi u kolektivu.

Poslodavac treba zaposlenima da obezbedi pisana uputstva i instrukcije o postupcima za sprečavanje širenja zaraze, da, ukoliko je to moguće, rasporedi radnike u smene, kako bi što manji broj ljudi istovremeno boravio u radnim prostorijama, da sprovodi pojačanu higijenu i dezinfekciju prostora, da obezbedi zaštitnu opremu zaposlenima.

Primenu preventivnih mera kontroliše osoba koja je kod poslodavca zaduženja za bezbednost i zdravlje na radu (lice za bezbednost).

Osim obaveza za poslodavca, uvode se i dužnost zaposlenih da se pridržavaju mera, ispravno koriste zaštitna sredstva i dodatno brinu o higijeni.

Tekst Pravilnika možete pogledati ovde: https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=314af6ba-4e9f-40ce-b318-c532b3a0170e

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.