Šta mogu da učinim za životnu sredinu?

Pozdrav, danas ćemo govoriti o temi koja se pomalo razlikuje od prethodnih a to je – šta mogu da uradim za životnu sredinu, bilo kao kompanija ili kao pojedinac.

Kada razmišljamo o tome šta možemo da uradimo za životnu sredinu, važno je da budemo svesni da naše ponašanje itekako ima uticaj na klimu, emisije CO2 i globalno zagrevanje. Posledice naših svakodnevnih odluka mogu nam delovati beznačajno. Ali da li je zaista tako?  Svako ko baci papir ili konzervu na zemlju neka pokuša da zamisli kako svih 7,6 milijardi ljudi takođe na istom mestu baci po jedan papirić ili konzervu tog dana, ili isto tako učini svakog dana tokom cele godine. Gomila na koju bi svako bacio po samo jedan papirić tog dana težila bi 38.000 tona, odnosno približno težini četiri Ajfelove kule, a ista količina limenki kao težina deset Ajfelovih kula i to samo za jedan put bačenu stvar. Međutim, značaj ponašanja svakog od nas ne odnosi se samo za otpad, već i na ostale resurse, energiju i vodu. Savremeni način života i proizvodnje u proteklih 100 godina, između ostalog, proizveo je negativne posledice po zdravlje ljudi i kvalitet života na Zemlji, koje pogađaju svakog od nas. Zato svaki stanovnik Planete treba da se zapita šta se dešava sa životnom sredinom i kako mi utičemo na nju. Stručni naučni krugovi i ekološke organizacije dugi niz godina putem medija šalju ozbiljna upozorenja o problemima očuvanja zdrave životne sredine, mnoge kompanije i mali proizvođači su počele da razmišljaju i deluju u ovom smeru, međutim nedovoljna vidljivost pravih razmera ovih problema utiče na formiranje pogrešnog utiska, te veliki broj ljudi smatra da podaci o nivou zagađenosti nisu  pouzdani, iako su naučno dokazani. Takođe, u velikom broju slučajeva formiran je lični stav kako sam pojedinac suštinski ne može puno da učini za životnu sredinu i da su kompanije i fabrike te koje treba da ulože više napora da poboljšaju samu životnu sredinu, a ne građani. Nažalost, takvo razmišljanje dovodi do ponašanja sa velikim negativnim posledicama po očuvanje planete Zemlje. Stoga je suštinski važno da svaki pojedinac bilo da kupuje proizvode ili usluge i učestvuje u saobraćaju ili odlaže otpad, razmišlja o uticaju svog ponašanja na okolinu. Samo na taj način možemo sačuvati dragocenu prirodu i zaustaviti štetno delovanje zagađivača.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.