Postavljanje reklamnih panoa na poslovnom prostoru i isticanje firme

Ukoliko na poslovnom prostoru, ugostiteljskom ili trgovinskom lokalu istaknete podatke svoje firme, treba da vodite računa o tome da možete biti dužni da platite lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme ili za oglašavanje.

Naime, isticanje poslovnog imena sa podacima o delatnosti, sedištu i drugim obaveznim podacima koji su propisani zakonom (na primer matični broj za trgovce) na jednostranom sredstvu za oglašavanje (na primer tabli) maksimalne površine od 0,25 m2 smatra se isticanjem firme.

Ukoliko ističete podatke vaše firme na površini većoj od 0,25 m2 ili na predmetu koji nije jednostran ili pored imena ističete i druge podatke koji nisu zakonom propisani kao obavezni (na primer slogan ili reklamnu poruku) tada govorimo o oglašavanju.

Pravilno razlikovanje prethodna dva važno je zbog utvrđivanja taksi koje se plaćaju opštini.

Naime, naknada za isticanje firme odnosno firmarina plaća se samo u određenim slučajevima propisanim zakonom. Većina malih firmi je oslobođena od plaćanja ove naknade. Naime, male firme sa godišnjim prometom manjim od 50 miliona dinara oslobođeni su plaćanja firmarine. Izuzetak su firme koje se bave bankarstvom, osiguranjem, trgovinom naftom, cigaretama, cementom, telekomunikacijama, igrama na sreću, kao i noćni barovi i diskoteke.

Za razliku od toga, za isticanje oglasnog panoa, u određenim slučajevima, potrebno je da dobijete dozvolu za postavljanje od lokalne samouprave. Naknadu plaćate po metru kvadratnom oglasnog panoa, a najveća naknada iznosi 100 dinara/m2. Visina naknade zavisi od zone u kojoj se nalazi vaš oglasni pano, vremena korišćenja panoa kao i karakteristika objekta. Više informacija o utvrđivanju ovih taksi možete dobiti u lokalnoj samoupravi (opštini).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.