Rok za korišćenje godišnjeg odmora iz prethodne godine ističe 30. juna

Jedno od osnovnih prava zaposlenih je pravo na godišnji odmor.

Prema Zakonu o radu, minimalno trajanje godišnjeg odmora je 20 radnih dana. Poslodavac može da odluči da zaposlenima obezbedi i koji dan više.

Godišnji odmor može da se koristi u delovima.

U tom slučaju, prvi deo godišnjeg odmora, koji treba da traje minimum 10 radnih dana, treba iskoristiti do kraja tekuće godine.

Ostatak godišnjeg odmora može se iskoristiti do juna naredne godine.

Prema tome, ukoliko vaši zaposleni nisu iskoristili drugi deo godišnjeg odmora iz 2019. godine, to mogu učiniti zaključno sa 30.06.2020. godine. Nakon toga datuma, zaposleni gube pravo na korišćenje ostatak godišnjeg odmora iz 2019. godine.

Podsećamo vas da je neophodno da zaposlenom izdate rešenje o korišćenju godišnjeg odmora pred svako odsustvo. Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.