Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu

Danas ističe rok za predaju poreske prijave za porez na dohodak građana za 2019. godinu.

Ovo je lični porez, i odnosi se na zbir svih primanja tokom godine za jednu osobu.

Ukoliko ste tokom godine ostvarili zbir prihoda iz različitih izvora veći od 2.729.304,00 dinara, treba da obračunate godišnji porez i predate poresku prijavu PPDG-2R. Prijava se može podneti elektronskim putem.

Ukoliko imato samo jedan izvor prihoda – zaradu, lako možete proveriti da li treba da predate poresku prijavu ili ne. Potrebna vam je samo potvrda PPP-PO koju je poslodavac bio dužan da vam izda do kraja januara 2020. godine.

Potrebno je da od iznosa u koloni 3.4 ove potvrde oduzmete iznose iz polja 3.5 i 3.6. Ukoliko je rezultat veći od 2.729.304,00 dinara, vi ste obveznik ovog poreza. Kao što smo naveli, potrebno je da predate prijavu Poreskoj upravi.

Ukoliko osim zarade imate i druge vrste prihoda, situacija je nešto složenija, pa možete razmisliti i da angažujete računovođu da proveri koliko iznosi vaš godišnji prihod i da li je potrebno predati prijavu.

Nakon što predate prijavu, Poreska uprava će izdati rešenje, na osnovu koga ćete platiti obavezu za godišnji porez. Rešenje vrlo često pristigne par meseci nakon predaje prijave, ali je rtok plaćanja poreza od dana prijema rešenja 15 dana.

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.