Potvrda za korišćenje gradskog prevoza

Od sutra počinje gradski prevoz.

Prevoz će biti organizovan na poseban način, koji treba da obezbedi sigurnost putnika i vozača.

Gradski prevoz moći će da koruste isključivo zaposleni.

Za korišćenje gradskog prevoza zaposleni treba da poseduju potvrdu izdatu od strane poslodavca, a potvrda treba da sadrži:

 • Naziv i sedište poslodavca
 • Datum donošenja potvrde
 • Pravni osnov
 • Ine i prezime zaposlenog ili radno angažovanog
 • Da se izdaje u svrhu korišćenja gradskog prevoza
 • Potpis ovlašćenog lica

Obrazac prijave nije objavljen, ali je primer potvrde izdalo Ministarstvo rada. Šablon možete pronaći na sledećem linku:

https://www.minrzs.gov.rs/sr/aktuelnosti/vesti/obrazac-potvrde-za-koriscenje-gradskog-prevoza

Mediji su preneli i da zaposlenima koji imaju A1 bus plus karticu u Beogradu neće biti potrebna potvrda poslodavca, ka o i da će važiti sledeća pravila za gradski prevoz u Beogradu:

 • Biće obavezno nošenje maski i rukavica;
 • Ulaziće se na jedna, a izlaziti na druga vrata. Redar u vozilu će kontrolisati da li građani nose maske i rukavice i koliko je putnika u vozilu;
 • Na sedištima će se nalaziti nalepnice sa oznakama na koje sedište sme, odnosno ne sme da se sedne. Na podu će biti traka sa uputstvom gde sme da se stoji i na kojoj udaljenosti;
 • Klima uređaji ne bi trebalo da se koriste, već da se otvaraju prozori i na taj način obezbedi prirodna ventilacija;
 • Biće pojačana dezinfekcija svih vozila. Vozači će na svakoj okretnici provetravati vozila i dezinfikovati validatore i rukodržače.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.