Krediti Fonda za razvoj

Kao odgovor na otežano poslovanje privrede usled pandemije virusa Covid19, nadležni su pripremili set mera, među kojima su i krediti Fonda za razvoj usmereni na održavanje likvidnosti.

Krediti se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava (materijala, robe, sitnog inventara) kao i za održavanje tekuće likvidnosti (plaćanje obaveza prema dobavljačima, zaposlenima i državi).

Krediti će biti odobravani sve dok se ne potroše sredstva opredeljena za ovu namenu, a najkasnije do 10.12.2020. godine.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Krediti se odobravaju u dinarima i vraćaju u dinarima, sa grejs periodom od 12 meseci i periodom otplate od 24 meseca, uz kamatnu stopu od 1%.

Minimalni iznos kredita za preduzetnike je 200.000 din, a maksimalni 10.000.000 din. Kao sredstvo obezbeđenja, predviđene su menice.

Sva pitanja u vezi sa ovim Programom možete postaviti putem elektronske adrese office@fondzarazvoj.rs

Zahtevi se elektronski podnose na elektronsku adresu prijemzahteva_covid19@fondzarazvoj.rs

Originalnu objavu i spisak dokumentacije možete pogledati ovde: https://bit.ly/KreditiZaLikvidnost

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.