Doneta Uredba o fiskalnim merama

Vlada Republike Srbije objavila je 10.04.2020. godine Uredbu kojom se bliže uređuju najavljene mere pomoći privredi iz domena fiskalnih pogodnosti i direktne pomoći u visini minimalne zarade za zaposlene.

Mere se ogledaju u odlaganju dospelosti poreza i doprinosa na zarade za mesece mart, april i maj ili mesece april, maj i jun 2020. godine sve do 04.01.2021. godine.

Privrednici mogu da računaju i na odlaganje dospelosti akontacije poreza na dobit i poreza na neto prihod preduzetnika za isti period do 04.01.2020. godine.

Pored toga, paket mera sadrži i direktna bespovratna sredstva za zaposlene i preduzetnike, koji nisu zaposleni na drugom mestu i nisu korisnici penzije, u visini minimalne zarade za mesec mart 2020. godine. Merama su obuhvaćeni i preduzetnici paušalci.

Za sada je poznato da se radi o paketu, te da se privrednici ne mogu prijaviti samo za deo mera iz paketa.

Privredna društva i preduzetnici na ličnoj zaradi prijavljivaće se za pogodnosti tako što će u poreskoj prijavi za zarade u polje 1.4. unostiti datum 04.01.2021. godine.

Novac od bespovratnih sredstava pristizaće na namenski račun, koji će biti automatski otvoren svima koji imaju poslovni račun samo u jednoj banci. Oni koji koriste račune u više poslovnih banaka, treba da se opredele za banku kod koje žele da im bude otvoren namenski račun predajom prijave IPB na portalu ePorezi do 25.04.2020. godine.

Firme koje budu koristile pomoć neće smeti da smanje broj zaposlenih za više od 10%. U suprotnom, svu primljenu pomoć biće dužne da vrate, zajedno sa obračunatom kamatom. Oired toga, korisnici ovih pogodnosti neće moći da isplaćuju dividende do kraja 2020. godine.

Još uvek se očekuje Pravilnik koji treba da definiše kako će postupak prijave i korišćenja pogodnosti izgledati za preuzetnike paušalce.

Tekst Uredbe možete pogledati ovde:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/54/2/reg

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.