Rad zaposlenih od kuće

Jedan od oblika rada čiji je trend u porastu je i rad na daljinu, odnosno rad od kuće.

Ovaj modalitet podrazumeva zamenu kancelarije sopstvenim domom, a donosi brojne prednosti i za zaposlene i za poslodavce.

Zaposleni koji radi od kuće ima jednaka prava i obaveze kao i ostali zaposleni. Radni odnos se zaključuje potpisivanjem ugovora o radu, nakon čega sledi prijava zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

U Ugovoru o radu treba navesti da je mesto rada zaposlenog njegov dom, odnosno da je ugovoren rad na daljinu.

Zbog specifičnosti načina rada, u ugovoru treba posebno urediti:

  • Način na koji će pretpostavljeni vršiti nadzor nad zaposlenom
  • Početak i kraj radnog vremena
  • Upotrebu ličnih srdstava zaposlenog tokom obavljanja radnih zadataka (lični računar, telefon, internet veza itd)
  • Naknadu svih ličnih troškova zaposlenog u vezi sa radom od kuće

Zaposleni koji radi od kuće ne sme zbog toga biti uskraćen za neka prava koja imaju ostali zaposleni. Njegova zarada ne sme biti niža od zarade zaposlenog koji obavlja iste poslove iz kancelarije.

Obračun zarade za zaposlenog koji radi od kuće vrši se po opštim pravilima. Pored zarade, zaposleni ima pravo i na naknadu troškova koji nastaju u vezi sa obavljanjem rada od kuće (rabaćenjem radnog stola, računara, telefona, troškove interneta itd). 

Zaposleni koji rad obavljaju od kuće nemaju pravo na naknadu troškova prevoza, s obzirom da se ovom naknadom pokrivaju izdaci za dolazak od kuće do radnog mesta, a da ih zaposleni koji rade od kuće ni nemaju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.