Šta se dešava kada ne mogu da uplatim ratu kredita na vreme?

Jedna ne tako popularna tema kada je uzimanje kredita u pitanju jeste: Šta se dešava kada ne mogu da uplatim ratu na vreme?

Život je nepredvidljiv i ponekad se dešavaju stvari kao što su gubitak posla ili smanjenje prihoda, što može da utiče na uredno izmirivanje naših obaveza po kreditu. Ono što u takvim situacijama treba da imate u vidu jeste da pokušate ako je ikako moguće da ne pokvarite svoju kreditnu istoriju tako što ćete čim uvidite da ćete imati problem s otplatom, kontaktirati svog bankarskog službenika i pokušati s njim da nađete neko rešenje koje će sprečiti da vaše kašnjenje bude zabeleženo u Kreditnom birou.

Kreditni biro je institucija koja upravlja bazom podataka u kojoj se nalaze podaci o bankarskim uslugama koje koristite ili ste koristili, podaci o jemstvu i podaci o vašoj finansijskoj odgovornosti. Kad god banka sklopi ugovor sa klijentom o nekoj saradnji npr. tekući račun, kartice, krediti, to se evidentira u bazu Kreditnog biroa i svaka banka koristi ove podatke u procesu odobravanja kredita jer tu banke unose i podatke o kašnjenjima u otplati. Tako da može da se desi da ne možete tokom određenog dužeg vremenskog perioda da dobijete kredit u bilo kojoj banci zbog loše kreditne istorije koja se nalazi u izveštaju Kreditnog biroa, koji svaka banka povlači za svako lice koje podnese zahtev za kredit. Kašnjenje u otplati kredita takođe može da znači da će od nekog momenta vaš kredit morati da otplaćuje vaš jemac ili će banka nakon određenog vremena aktivirati vaše sredstvo obezbeđenja pa početi da vam rate skida direktno sa zarade, odnosno penzije, odnosno računa firme ili će, ako je u pitanju veća suma, pokrenuti prodaju sredstva obezbeđenja kredita kako bi se dug naplatio.

Da vam se ovo ne bi desilo, raspitajte se kod svog bankarskog službenika nakon koliko dana se vaše kašnjenje upisuje u bazu Kreditnog biroa, kada počinje da se naplaćuje zatezna kamata i kolika je i nakon koliko dana kašnjenja banka aktivira sredstvo obezbeđenja kredita. Takođe možete da se raspitate šta vam je na raspolaganju za rešavanje problema s otplatom: da li je to reprogram ili refinansiranje kredita ili možda grejs period, zavisi od banke.

Nadam se da vam je ovaj video pomogao da ubuduće donosite informisanije i odgovornije finansijske odluke, bar kada su u pitanju kreditni proizvodi, odnosno pozajmice.

I da ponovimo, ono što treba da znate pre potpisivanja ugovora o kreditu jeste da li je namena kredita opravdana, od koga ćete pozajmiti, koliko ćete pozajmiti i na koji vremenski period, koja je cena kredita koji uzimate  i šta se dešava u slučaju kašnjenja po otplati kredita.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.