Nove olakšice za kvalifikovane novozaposlene

Kako bi stimulisala zapošljavanje i donekle ublažila posledice testa samostalnosti, država je osmislila nove olakšice za tzv. kvalifikovane novozaposlene.

Ove olakšice ogledaju se u umanjenju poreza i doprinosa za PIO na koje ostvaruju pravo poslodavci koji zaposle određenu kategoriju lica.

Pre svega, najvažniji uslov jeste da lica koja se zapošljavaju nisu tokom 2019. godine nigde bila zaposlena, odnosno da niti jedan radni dan nisu provela u radnom odnosu. Ova lica poslodavac treba da zaposli u periodu od 01.januara do 30. aprila 2020. godine da bi mogao da ostvari pravo na ovu olakšicu.

Ukoliko to ne učini  u ovom periodu, poslodavac ima na raspolaganju još jedan vremenski period od 01. maja do 31. decembra 2020. godine. U tom slučaju uslovi su nešto stroži. Lice treba da bude nezaposleno u periodu od 01. januara 2019. do 30. aprila 2020. godine i ovo lice takođe ne sme da bude preduzetnik.

Dakle ukoliko želite da iskoristite olakšice za lice koje je u 2019. bilo preduzetnik morate ga zaposliti u prvom talasu zapošljavanja, od 01. januara do 30. aprila 2020. godine.  Sva druga lica koja su bila nezaposlena, dakle osobe koje duži vremenski period nisu bile u radnom odnosu, svršeni studenti, preduzetnici i osnivači privrednih društava koji nisu u svojim društvima radili mogu da se zaposle u oba talasa.

Poslodavci ostvaruju pravo na olakšice odmah u startu, dakle obračunavajući i plaćajući manji iznos što je novina u odnosu na do sada postojeće olakšice, koje se ogledaju u tome da se porezi i doprinosi obračunaju u punom iznosu, isplate, a zatim da se od države traži povraćaj.

Ove olakšice odnose se samo na porez na zarade i PIO doprinos i to na sledeći način:

U 2020. godini poslodavci su oslobođeni 70% poreza na zarade, u 2021. 65% poreza, a u 2022. godini 60% poreza.

Sa druge strane, prvoj godini, 2020. oslobođeni su 100% PIO doprinosa, u narednoj, 2021. 95% PIO doprinosa, a u poslednjoj godini u kojoj olakšice važe, a to je 2022. oslobođeni su 90% PIO doprinosa.

Trošak PIO doprinosa za koji se poslodavci oslobađaju snosiće država iz budžeta tako da će svim zaposlenima biti uplaćen staž u ovom periodu.

Na kraju napominjemo da ove olakšice ne obuhvataju doprinos za zdravstveno osiguranje i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti tako da ih poslodavci plaćaju u punom iznosu.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.