Rad noću

Prema Zakonu o radu, radom noću smatra se rad koji se obavlja u periodu između 22 časa uveče i 6 časova ujutru narednog dana. Ukoliko imate zaposlene koji obavljaju rad u ovom periodu, potrebno je da se upoznate sa svojim obavezama, koje prema njima imate kao poslodavac.

Pre svega važno je da znate da ne mogu svi zaposleni biti raspoređeni na noćni rad. Naime, maloletna lica u opštem slučaju ne mogu raditi noću. Postoje određeni izuzeci, a to je kada maloletno lice radi na poslovima u vezi sa sportom, kulturom, umetnošću ili reklamiranjem, ili ukoliko je neophodno da se nastavi rad u situacijama kada je delovala viša sila. Dakle, ukoliko je došlo do požara, poplave ili zemljotresa. U svakoj od ovih situacija, maloletno lice mora biti pod nadzorom osobe starije od 18 godina.

Na noćni rad ne možete da rasporedite ni trudnicu, dojilju ili roditelja deteta mlađeg od tri godine.

Činjenica da zaposleni radi noću, utiče na njegov obračun zarade. Naime, Zakon o radu kaže da poslodavac mora da uveća zaradu svom zaposlenom koji je obavljao rad noću, i to za 26% minimum. Dakle, zakon određuje minimalno uvećanje a vi kao poslodavac možete da odredite i da ono bude veće.

S obzirom da se radi o uvećanju, zaposleni praktično prima 126% od svoje osnovne zarade, za sate koje provodi u noćnom radu. Ovo povećanje odnosi se samo na noćni rad. Dakle, to ne znači da će zaposleni za ceo mesec, u kome je povremeno radio noću, primiti uvećanu zaradu, već će njegovo uvećanje biti srazmerno noćnom radu.

Najčešće kada kažemo “noćni rad”, pomislimo na noćne čuvare. Međutim, i drugi zaposleni mogu raditi u ovom periodu. To su najčešće zaposleni u ugostiteljskim i maloprodajnim objektima, koji se zatvaraju nakon 22 sata, odnosno, otvaraju pre 6 časova ujutru za kupce.

U poslednje vreme dešava se i da zaposleni koji rade u firmama koje su orijentisane na strana tržišta, usklađuju svoje radno vreme sa drugom vremenskom zonom. Tako, na primer, call centar koji uslužuje pre svega korisnike iz Amerike, može raditi od 15 časova popodne do 23 časa uveče, što znači da zaposleni jedan sat obavljaju tokom noći.

Postoji i jedan slučaj kada poslodavac nije dužan da uveća zaradu. To je situacija kada je prilikom ugovaranja zarade sa zaposlenim, vrednovao noćni rad. Jednostavno rečeno, to znači da ste se sa vašim zaposlenim dogovorili o iznosu zarade, uzevši u obzir da će on raditi noću. Dakle, ova činjenica je bila poznata i vi ste je uneli u ugovor. U tom slučaju ne morate da isplaćujete uvećanu zaradu svom zaposlenom.

Noćni rad ne treba brkati sa prekovremenim radom koji takođe donosi uvećanje zarade zaposlenom. Prekovremeni rad podrazumeva rad preko punog radnog vremena, dakle, uobičajeno, preko 40 sati nedeljno.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.