Nova lokalna taksa za zaštitu životne sredine

Dana 06.12.2019. godine usvojena je nova Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti.

Uredba predviđa plaćanje godišnje naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine od strane firmi i fizičkih lica. Visina naknade za firme zavisi od:

  • stepena u kojem firma negativno utiču na životnu sredinu, i
  • veličine firme.

Naknade se kreću u opsegu od:

  • 500.000,00 din do 2.000.000,00 dinara za velika pravna lica
  • 125.000,00 din do 500.000,00 din za srednja pravna lica
  • 50.000,00 din do 100.000,00 din za mala pravna lica
  • 5.000,00 din do 20.000,00 din za mikro pravna lica i preduzetnike

U Uredbi je dat spisak delatnosti sa stepenom uticaja na životnu sredinu, prema kojem firme mogu da se svrstaju i odrede visinu naknade koju će biti dužne da plate na godišnjem nivou lokalnoj samoupravi.

Prijava za ovu naknadu podnosi se do 31. jula svake godine, ali njen izgled još uvek nije propisan.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.