Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je na sednici 6. decembra Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Novine koje stižu su brojne, i većina će se primenjivati od 01.januara 2020. godine.

Test samostalnosti za preduzetnike paušalce i preduzetnike koji vode poslovne knjige, koji je izazvao  najviše pažnje u proteklom periodu, usvojen je u gotovo istoj formi u kojoj je i predložen, a primenjivaće se od 01. marta 2020. godine.

Kao amortizer za promene koje očekuju jedan broj preduzetnika i njihovih klijenata, država je ponudila set olakšica. One podrazumevaju oslobađanje od dela poreza i doprinosa za poslodavce koji zaposle osobe koje tokom 2019. godine nisu imale status zaposlenih (nisu ni jedan dan radile).

Pored ovih, izdavajmo i sledeće promene:

  • rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za pomera se na 31.oktobar umesto dosadašnjeg 30. novembra,
  • novoosnovani preduzetnici zahtev za paušalno oporezivanje mogu da podnesu isključivo preko registracione prijave za registraciju firme koju podnose APR-u,
  • produžen je rok važenja poreskih olakšica za novozaposlene radnike do kraja 2020. godine,
  • definisano je da je isplata troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa posla neoporeziva samo ako se dokumentuje računima za markicu ili gorivo,
  • neoporezivi iznos zarade povećan je sa 15.300 na 16.300 dinara,
  • neoporezivi iznos koji se isplaćuje po osnovu stipendije učenicima i studentima povećan je na 30.000 dinara mesečno,
  • uvedena je poreska olakšica na zaradu koja se isplaćuje novonaseljenom obvezniku.

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.