Porez na imovinu

Dana 14.11.2019. godine dospeva na plaćanje III rata poreza na imovinu za 2019. godinu.

Ovaj porez, koji se plaća kvartalno, dospeva u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Porez na imovinu plaća se po osnovu vlasništva nad građevinskim objektima i zemljištem većim od 10 ari. Ukoliko ste vlasnik zemljišta koje se sastoji od jedna ili više parcela koje se graniče, a koje u ukupnoj površini ne prelaze ovu površinu, niste dužni da platite porez na imovinu.

Privredna društva i preduzetnici koji vode knjige u najvećem broju slučajeva porez plaćaju na poresku osnovicu koja se utvrđuje prema propisanim, tržišnim cenama nepokretnosti, u konkretnoj zoni. Cene variraju u zavisnosti od namene i vrste nepokretnosti (stambeni prostor, poslovni prostor, garaža, građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište itd) i zone (veći gradovi imaju veći broj zona – od I ekstra zone, gde je kvadrat najskuplji pa do, recimo, osme zone u Beogradu, gde su predviđene povoljnije cene po kvadratu).

Cene i raspored zona u vašem mestu određuje lokalna poreska administracija.

Poreska prijava za porez na imovinu podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 31. marta, a od ove godine omogućeno je elektronsko podnošenje preko portala lpa.gov.rs.

Podsećamo sve obaveznike poreza na imovinu da su, pored godišnje poreske prijave poreza na imovinu, dužni da ovaj obrazac podnesu i kada kupe ili prodaju građevinski objekat ili zemljište, i to u roku od 30 dana od kupovine odnosno prodaje.

Interesantno je da su insticije ostvarile bližu saradnju, pa se odnedavno dešava da lokalna poreska uprava poziva vlasnike stanova na čijoj adresi je u Agenciji za privredne registre evidentirano sedište neke firme. Razlog poziva je izmena obračun poreza na imovinu. Porez je obično plaćan za stambeni prostor, a nakon registracije firme, lokalna poreska administracija insistira da se porez obračunava na osnovu cena za poslovni prostor, čime se poreska obaveza za porez na imovinu povećava.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.