Porez na dodatu vrednost

Porez na dodatu vrednost ili PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava u svakoj fazi prometa.

Sam PDV iskazuje se na računu koji prodavac izda svom kupcu.

Sve firme koje ostvare promet veći od 8 miliona u toku dvanaest meseci, dužne su da budu u sistemu PDV-a. Sve ostale firme nazivaju se malim poreskim obveznicima i oni mogu a ne moraju da budu u sistemu PDV-a.

Mali poreski obveznici ne obračunavaju PDV ali takođe nemaju pravo ni da ga odbiju iz računa svojih dobavljača.

Često se postavlja pitanje: Kada imam interes da uđem u sistem PDV-a?

Ovo pitanje je kompleksno i mora mu se uvek individualno pristupiti, ali smo za vas pokušali da izdvojimo četiri slučaja, u kojima verovatno imate interes da budete u sistemu PDV-a, iako to ne morate.

Ukoliko se vaš posao bazira prevashodno na fakturisanje usluga ka inostranstvu, verovatno da imate interesa da budete u sistemu PDV-a. Naime, i kada ste u sistemu, na računima ka vašim kupcima nećete iskazivati poresku obavezu. Sa druge strane, možete da odbijete PDV iskazan na računima vaših dobavljača. Na taj način dolazite u poziciju da imate pretplatu poreza koju možete tražiti od države. Zahtev za povraćaj poreza možete podneti na samoj poreskoj prijavi, a država, ukoliko je sve u redu, novac vraća u roku od 45 dana.

Još jedna grupa poreskih obveznika koja ima interes da bude u sistemu PDV-a su pretežni izvoznici. Naime, izvoz dobara i robe je oslobođen PDV-a, te na svojim izlaznim fakturama ove firme ne iskazuju obavezu, a kao i prethodna grupa o kojoj smo govorili, imaju pravo na odbitak PDV-a iz računa dobavljača, pa dolaze u istu situaciju i mogu ostvariti povraćaj PDV-a.

Prilikom nabavke usluga iz inostranstva, u većini slučajeva primalac usluge dužan je da izvrši interni obračun PDV-a. Ukoliko je primalac u sistemu PDV-a, on samo vrši obračun, ali ne i plaćanje poreza. Sa druge strane, firma koja nije u sistemu PDV-a, pa makar to bio i preduzetnik paušalac, mora da obračuna ovaj porez i da ga plati. Time usluge iz inostranstva postaju 20% skuplje za primaoce usluga. Ukoliko je nabavka usluga iz inostranstva nešto što je značajno prisutno u vašem poslovanju, razmislite, možda se isplati da uđete u sistem PDV-a.

Prilikom uvoza robe na teritoriju Republike Srbije, Uprava carine obračunava PDV. Uvoznici koji su u sistemu PDV-a imaju pravo da ovaj PDV odbiju, nakon što ga plate. Uvoznici koji nisu u sistemu, nemaju tu mogućnost.

To je razlog zašto je većina uvoznika u sistemu PDV-a pa možda i vi imate interes za tako nešto.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.