Kako odvojiti lične finansije od finansija biznisa?

U današnjem videu osvrnućemo se na pitanje koje, pre ili kasnije, postane veoma značajno za svakog preduzetnika: Kako da odvojim lične, od finansija mog biznisa.

Kada ste započinjali vaš preduzetnički poduhvat možda ste bili u poziciji da svojim ličnim sredstvima kupite neophodnu opremu, kancelarijski nameštaj, iznajmite prostor.

Takođe, ukoliko vam je bio potreban kredit, verovatno ste kao obezbeđenje založili svoju ličnu imovinu – kuću ili stan.

Kako biznis raste, raste i potreba da postavite jasan finansijski zid između ličnih i poslovnih finansija, kako bi ste njima lakše upravljali i izbegli mogućnost pojavljivanja problema.

Hajde da krenemo od troškova.

Novac koji ulažete u napor da ostvarite prihod, jeste trošak poslovanja. Sa druge strane, novac koji trošite da bi zadovoljili neku svoju ličnu potrebu može vas učiniti srećnim, ali ne utiče na vaš profit.

Vama kao poslovnoj osobi, bitno je da znate koji deo vaših ukupnih troškova se odnosi na poslovanje, kako bi ste mogli da ih kontrolišete, analizirate i smanjite.

Nekada je lako razlikovati šta ste uložili u posao, a šta potrošili za lične potrebe. Nekada, ipak, nije.

Kod preduzetnika je česta situacija da neki trošak može biti i poslovni i lični.

Recimo da isti automobil koristite za odlazak na posao, poslovni sastanak ili kupovinu potrošnog materijala, ali i za posetu prijateljima, odlazak na izlet ili za ličnu kupovinu.

Vožnja će u svakom slučaju prouzrokovati trošak goriva. Na vama je da zabeležite koji deo ovih troškova se odnosi na poslovne rashode.

Kada imate ukupne poslovne rashode, imaćete i precizniji podatak o vašem rezultatu.

Poslovne knjige u kojima nisu jasno razdvojena poslovna i lična imovina i obaveze, mogu da dovedu do zabune, daju pogrešnu sliku o vrednosti posla i sredstvima koja su vam na raspolaganju.

Na primer, kada ste lična sredstva uložili u kupovinu nekih hartija od vrednosti to predstavlja vašu ličnu imovinu.

Čak i kada po ovom osnovu očekujete neki prihod, takva investicija ne predstavlja dodatnu vrednost vašem poslu. Stoga, ova imovina ni ne treba da se nađe u vašim poslovnim knjigama.

Odvojite bankovne račune i kreditne kartice.

Odvojeni bankovni računi i kreditne i debitne kartice omogućavaju vam da odvojeno držite sredstva i lakše ih kontrolišete.

Jednom kada otvorite poslovni račun, njega isključivo treba da koristite za poslovne svrhe. Isti je slučaj i sa ličnim računom.

Na ovaj način održavate vašu finansijsku disciplinu i u svakom trenutku znate sa kojim sredstvima raspolažete.

Ako svom biznisu pozajmite novac, neka to stvarno bude pozajmica.

Krenimo od uobičajene situacije.

Žurite na poslovni sastanak i greškom ponesete sa sobom samo ličnu debitnu karticu. Sada sa njom morate da platite poslovni ručak.

To je i dalje poslovni trošak i trebalo bi da ovaj iznos sebi nadoknadite sa poslovnog računa.

Postoje i složenije situacije.

Ukoliko vam posao zapadne u probleme i odlučite da ličnim sredstvima pomognete svoj biznis, neka to bude u formi pozajmice.

Nju treba da prati i odgovarajući računovodstveni unos.

U slučaju da nemate obavezu da vodite poslovne knjige, ovu pozajmicu unesite u svoj budžet.

Ovde je veoma bitno da odredite precizan vremenski rok u kome će vaš biznis vama da vrati kredit.

Budžet na ovaj način ima jasno definisane poslovne prihode i rashode i znaćete u svakom trenutku koliko vaš biznis zarađuje.

Odredite sebi platu.

Ukoliko ne opredelite sredstva za svoju platu, vaše poslovne knjige neće na pravi način oslikavati vaše ukupne troškove jer će nedostajati jedan veliki deo, a to ste vi.

Kada ispred sebe imate tačan iznos vaših ukupnih troškova, biće vam lakše da odredite cenu vašeg proizvoda ili usluge, preduzmete korake ka smanjenju troškova, preduzmete aktivnosti ka povećanju vaše prodaje, napravite druge promene koje će pomoći vašem biznisu da uspe.

Unajmite računovođu.

Iako vam ovo možda deluje kao nepotreban trošak, za kvalitetno upravljanje finansijama, dobro je da angažujete profesionalnog računovođu.

On će vam na pravi način klasifikovati troškove i pomoćiće vam oko izrade biznis plana, formiranja kompanije, zahteva za kredit, poreza, i na kraju učiniti vaše knjige jasnijim i čistim.

I na kraju, jednom kada uspostavite jasnu granicu, kontrola ne mora da predstavlja preveliki izazov. Na dalje je potrebno samo da ostanete dosledni. Tako ćete sebi smanjiti glavobolje, a svoj biznis učiniti zdravijim i transparentnim.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.