Gotovinski platni promet

U našoj zemlji i dalje se u značajnoj meri obavlja gotovinski platni promet.

Naplatu u maloprodaji prevashodno vršimo u kešu, gotovinu koristimo za sitnije nabavke za poslovne potrebe, isplatu zakupnine, a verovatno i dalje određeni zaposleni primaju platu u gotovom.

Ipak ideja zakonodavca je bila da se preduzetnici i pravna lica prevashodno služe poslovnim računima banaka, te da platni promet bude bezgotovinski. Zbog toga, poslovanje sa gotovinom treba držati na nižem nivou.

Ipak nabavka za gotovinu nije zabranjena. Radnici i vlasnici privrednih društava mogu po potrebi izvršiti neku nabavku za keš. Na primer, zaposleni koji je otišao na montažu opreme na licu mesta, a kome je zafalio materijal, može u elektro radnji nabaviti sve što mu je potrebno. Tom prilikom treba da zatraži gotovinski račun. On treba da bude popunjen i potpisan od strane prodavca da bi bio ispravan.

Zaposleni naknadno može od firme potraživati ovaj iznos novca, koja će mu taj novac i refundirati.

Ukoliko postoji više gotovinskih nabavki, za sve nabavke može se napraviti jedna lista računa koju nazivamo specifikacija, te se novac može podići na osnovu nje. Ukoliko dižete više od 150.000 dinara, banka će sigurno tražiti dokument kao osnov za podizanje gotovine.

Prilikom podizanja, potrebno je da popunite nalog za isplatu a šifra koju koristite je 166 – podizanje gotovine.

Kada se gotovina podigne sa tekućeg računa, ona dolazi u blagajnu – organizacioni deo firme u kojem se vrše uplate i isplate, u gotovom novcu. Blagajnik će zaposlenom izvršiti isplatu i sastaviće o tome nalog za isplatu, koji će zaposleni potpisati, kao potvrdu da je novac primio.

Efektivni novac koji primite od vaših kupaca u maloprodajnom objektu, dužni ste da uplatite na tekući račun firme u roku od 7 dana. Uplatu vršite nalogom za uplatu a šifra plaćanja koju koristite je 166 – uplata pazara.

Važno je znati da zaposleni i vlasnici firmi ne smeju da koriste novac iz pazara kako bi vršili gotovinsko plaćanje, već novac moraju namenski da podignu sa svog poslovnog računa.

Svi preduzetnici i pravna lica koja vode poslovne knjige moraju pre podizanja gotovine sa tekućeg računa da opredele njegovu namenu. Jedini koji slobodno podižu novac sa svog računa jesu preduzetnici paušalci jer oni ne moraju da pravdaju svoje troškove. Svi ostali treba da dokumentuju i odrede poreski tretman isplate koju vrše. Na primer, firma može da podigne sa svog poslovnog računa gotovinu da bi isplatila zakupninu fizičkom licu od kojeg renta prostor. Tom prilikom, firma plaća 20% poreza na prihode.

Takođe, osnivači mogu doneti odluku da izvrše isplatu dividende, ali tom prilikom plaćaju porez od 15%.

Ipak nisu sve isplate gotovine oporezovane. Postoje takođe i neoporezive isplate, kao što je recimo nadoknada troškova službenog puta zaposlenima.

Dakle, gotovinu možete podizati, ali prethodno povedite računa o tome koja je njena namena, kakav je poreski tretman i obezbedite adekvatnu dokumentaciju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.