Objave iz katgorije: Vesti

Ko sve može da bude paušalac?

Ko sve može da bude paušalac? Paušalno oporezivanje rezervisano je samo za preduzetnike. Ako imate društvo ograničene odgovornosti ili udruženje građana ne možete računati na ovaj način obračuna i plaćanja poreza, koji podrazumeva krajnje pojednostavljenu...

Saznaj više

Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Iako je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, njegova primena odložena je za 21.08.2019. godine, te je potrebno pripremiti se za nove obaveze.Zakon pre svega...

Saznaj više

Poreski kalendar – avgust 2019.

Poreski kalendar - avgust 2019. 5. avgust 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog...

Saznaj više

Dobrodošli na SamSvojGazda!

Dobrodošli na SamSvojGazda! Od 5. avgusta 2019. godine Opportunity banka u svojoj ponudi ima i kredite iz EaSI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, koji finansira Evropska Unija. Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za...

Saznaj više

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste Pripremili smo sjajan edukativni program za sve vas koji počinjete svoju prednuzetniču karijeru, ali i vas koji ste već na tom putu.Ispitali smo vaše potrebe i interesovanja i napravili plan, a on je da se...

Saznaj više

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.