Objave iz katgorije: Vesti

Novi Zakon o računovodstvu čeka na usvajanje

Novi Zakon o računovodstvu čeka na usvajanje Novi Zakon o računovodstvu ušao je u skupštinsku proceduru. Javna rasprava, za koju su bile zainteresovane prevashodno računovođe, nedavno je završena. Međutim, ovaj Zakon, ako bude usvojen, uticaće na sve...

Saznaj više

Minimalna zarada za 2020. godinu

Minimalna zarada za 2020. godinu Ministar finansija najavio je usvajanje novog iznosa minimalne zarade od strane Vlade Republike Srbije na nivou od 172,50 dinara po radnom času.Iznos će važiti od 01.januara 2020. godine.Prema tome, minimalna zarada će...

Saznaj više

Poreski kalendar za septembar 2019.

Poreski kalendar za septembar 2019. Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca:5. septembar 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom...

Saznaj više

Najvažnije novine koje donosi novi Zakon o trgovini

Najvažnije novine koje donosi novi Zakon o trgovini Novi Zakon o trgovini počeo je da se primenjuje 30.07.2019. godine.Novine koje donosi su brojne, a mi skrećemo pažnju na nekoliko osnovnih.Zakon prepoznaje tri tipa elektronske trgovine, i oni su...

Saznaj više

Ko sve može da bude paušalac?

Ko sve može da bude paušalac? Paušalno oporezivanje rezervisano je samo za preduzetnike. Ako imate društvo ograničene odgovornosti ili udruženje građana ne možete računati na ovaj način obračuna i plaćanja poreza, koji podrazumeva krajnje pojednostavljenu...

Saznaj više

Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Iako je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, njegova primena odložena je za 21.08.2019. godine, te je potrebno pripremiti se za nove obaveze.Zakon pre svega...

Saznaj više

Poreski kalendar – avgust 2019.

Poreski kalendar - avgust 2019. 5. avgust 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na obrascu OZU - Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog...

Saznaj više

Dobrodošli na SamSvojGazda!

Dobrodošli na SamSvojGazda! Od 5. avgusta 2019. godine Opportunity banka u svojoj ponudi ima i kredite iz EaSI programa za zapošljavanje i socijalne inovacije, koji finansira Evropska Unija. Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za...

Saznaj više

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste

Pratite sve naše aktivnosti uz pomoć mailing liste Pripremili smo sjajan edukativni program za sve vas koji počinjete svoju prednuzetniču karijeru, ali i vas koji ste već na tom putu.Ispitali smo vaše potrebe i interesovanja i napravili plan, a on je da se...

Saznaj više

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.