Objave iz katgorije: Vesti

Troškovi reprezentacije, reklame i propagande

Troškovi reprezentacije, reklame i propagandeTroškovi reprezentacije, sa jedne, i troškovi reklame i propagande, sa druge strane, su dve grupe poslovnih rashoda. Troškovi reprezentacije nastaju ukoliko poslovne partnere „častite“ u restoranu ili kafiću ili ukoliko...

Saznaj više

Porez na imovinu

Porez na imovinu Dana 14.11.2019. godine dospeva na plaćanje III rata poreza na imovinu za 2019. godinu.Ovaj porez, koji se plaća kvartalno, dospeva u roku od 45 dana od početka tromesečja.Porez na imovinu plaća se po osnovu vlasništva nad građevinskim objektima i...

Saznaj više

Poreski kalendar novembar 2019

Poreski kalendar novembar 2019 Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca:5. novembar 2019 - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje...

Saznaj više

Naknada za rad direktora po osnovu “menadžerskog ugovora”

Naknada za rad direktora po osnovu “menadžerskog ugovora” Privredno društvo može angažovati zakonskog zastupnika (direktora) po osnovu ugovora o pravima i obavezama (tkz. “menadžerskog ugovora”). Ovaj način angažovanja predviđen je članom 48. Zakona o radu. Direktor...

Saznaj više

Najavljene izmene u oporezivanju paušalaca

Najavljene izmene u oporezivanju paušalaca U prethodnom periodu najavljene su značajne izmene u oporezivanju preduzetnika i preduzetnika paušalaca, pre svega, kroz nacrt izmena Zakona o porezu na dohodak građana i predlog Uredbe o paušalnom oporezivanju. Naime,...

Saznaj više

Objavljen Nacrt Izmena Zakona o porezu na dohodak građana

Objavljen Nacrt Izmena Zakona o porezu na dohodak građana Vlada Republike Srbije objavila je na svom sajtu tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.O tekstu će u narednom periodu raspravljati Vlada i Skupština, nakon...

Saznaj više

Poreski kalendar za oktobar 2019.

Poreski kalendar za oktobar 2019. Poštovani korisnici, u nastavku se možete podsetiti svih poreskih obaveza koje dospevaju ovog meseca:7. oktobar 2019. - Rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom...

Saznaj više

Mogućnost storniranja izdatog PDV računa

Mogućnost storniranja izdatog PDV računa Mogućnosti ispravke greške koje su učinjene kada je u pitanju izdavanje PDV računa značajno su proširene u prethodnom periodu.Zakonom o porezu na dodatu vrednost je predviđen različit tretman ispravke greške koja se...

Saznaj više

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.