Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu

Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu ​ Danas ističe rok za predaju poreske prijave za porez na dohodak građana za 2019. godinu. Ovo je lični porez, i odnosi se na zbir svih primanja tokom godine za jednu osobu. Ukoliko ste tokom godine ostvarili zbir...

Saznaj više

Povratak na posao

Povratak na posao ​ ​ ​Zaključkom sa sednice kriznog štaba, koji je održana 24. aprila 2020. godine, preporučeno je svim poslodavcima, ponovno uspostavljanje normalnog poslovanja. Ova preporuka pre svega, odnosila se na proizvodna preduzeća, ali je vrlo brzo doneta...

Saznaj više

Potvrda za korišćenje gradskog prevoza

Potvrda za korišćenje gradskog prevoza ​ Od sutra počinje gradski prevoz. Prevoz će biti organizovan na poseban način, koji treba da obezbedi sigurnost putnika i vozača. Gradski prevoz moći će da koruste isključivo zaposleni. Za korišćenje gradskog prevoza zaposleni...

Saznaj više

Zašto kupci odustaju od internet kupovine

Zašto kupci odustaju od internet kupovine ​ ​ ​Doneli ste važnu odluku da svoju prodaju proširite i u internet sferu, ili ste odlučili da ceo svoj biznis bazirate na prodaji preko interneta? Odličan izbor. Danas više od 2 milijarde ljudi globalno kupuje onlajn, a...

Saznaj više

Krediti Fonda za razvoj

Krediti Fonda za razvoj ​ Kao odgovor na otežano poslovanje privrede usled pandemije virusa Covid19, nadležni su pripremili set mera, među kojima su i krediti Fonda za razvoj usmereni na održavanje likvidnosti. Krediti se mogu koristiti za nabavku obrtnih sredstava...

Saznaj više

6 najčešćih razloga zbog kojih korisnici odlaze sa vašeg sajta

6 najčešćih razloga zbog kojih korisnici odlaze sa vašeg sajta ​ ​ ​Praksa pokazuje da, što se duže neko zadrži na jednom sajtu, veća je verovatnoća da će kupiti nešto od onoga što mu se nudi. Zato je veoma važno da učinite sve što možete kako biste posetioce zadržali...

Saznaj više

Doneta Uredba o fiskalnim merama

Doneta Uredba o fiskalnim merama ​ Vlada Republike Srbije objavila je 10.04.2020. godine Uredbu kojom se bliže uređuju najavljene mere pomoći privredi iz domena fiskalnih pogodnosti i direktne pomoći u visini minimalne zarade za zaposlene. Mere se ogledaju u odlaganju...

Saznaj više

Kako formirati cene?

Kako formirati cene? ​ ​ ​Jedno od težih pitanja koja se nalaze pred svima koji imaju sopstveni posao, odnosno prodaju proizvode ili usluge, jeste pitanje – koliko nešto da naplatim? Formiranje cena jeste kompleksna tema, a osim toga, kada jednom obavimo taj zadatak,...

Saznaj više

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.