Produžen rok za fiskalizaciju

Ministarstvo finansija objavilo je 9. septembra 2021. godine na svom internet sajtu da će prelazni period za uvođenje novih fiskalnih uređaja početi od 1. novembra 2021. godine, i od tada će poreski obveznici moći postepeno da prelaze na novi model fiskalizacije. Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije će biti produžen tako da će obveznici fiskalizacije biti u obavezi da u potpunosti pređu na novi model do 30. aprila 2022. godine.

Ministarstvo je takođe objavilo da će država putem subvencija pokriti obveznicima fiskalizacije neophodne troškove prelaska na novi model.

Precizirano je da defiskalizacija starih fiskalnih uređaja neće biti neophodna, već će biti automatski izvršena stavljanjem starih uređaja van funkcije.

Na sajtu se još navodi da će novi model fiskalizacije rezultirati smanjenjem operativnih troškova poreskih obveznika, ukinuće nepotrebno administriranje, i samim tim stvoriti bolji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a takođe i za štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, obavezni godišnji servis fiskalnih uređaja, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja, itd. Takođe, novi model fiskalizacije doprineće smanjenju sive ekonomije i smanjiće mogućnost zloupotrebe, što znači više novca u budžetu za izgradnju auto-puteva, bolnica, škola, vrtića.

Više informacija o novom modelu fiskalizacije može se naći na sajtu budiefiskalizovan.gov.rs

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.