Dokumentacija u ugostiteljskim objektima

U okviru poslednjeg teksta iz našeg serijala o obaveznoj dokumentaciji u poslovnom prostoru, danas pišemo o dokumentaciji koju morate imati u vašem ugostiteljskom objektu.

Ukoliko imate restoran ili kafić, povedite računa da na svakom mestu posluživanja imate dovoljan broj cenovnika. Normativi odnosno sastavnice prema kojima pripremate jela i pića moraju biti dostupni gostima na uvid.

Ukoliko u ugostiteljskom objektu imate fiskalnu kasu, proverite da li imate svu propisanu dokumentaciju i evidencije koje uz nju idu, kao što su:

  • knjiga dnevnih izveštaja – EDI knjiga,
  • Obrazac NI – Ispravka računa,
  • Obrazac EFRU – Knjiga izdatih fiskalnih računa,
  • Obrazac FR – fiskalni računi, kao i
  • vidno istaknuto obaveštenje Uzmite račun i Obrazac OB.

Uz kasu treba da čuvate Rešenje o fiskalizaciji i servisnu knjiživu fiskalne kase. Ukoliko u kasi držite depozit radi vraćanja kusura, pri ruci treba da vam je i Odluka o depozitu.

U EDI knjizi treba da budu uredno zavedeni i odloženi dnevni i mesečni izveštaji iz fiskalne kase.

Najmanje 3 godine morate čuvati kontrolne trake iz fiskalne kase.

Sve vreme trajanja prodajne akcije, u objektu treba da imate Odluku o prodajnoj akciji iz koje se potrošači mogu informisati o detaljima akcije. Potrošačima mora biti dostupna i knjiga reklamacija i Obaveštenje o postupku regulisanja reklamacija i zaštiti potrošača.

Pored ulaza u vaš objekat, istaknite tablu sa poslovnim imenom, adresom sedišta, matičnim brojem, nazivom i vrstom ugostiteljskog objekta i radnim vremenom, kao i posebnim standardom koji se pruža u objektu, ako je to primenjivo na vaš lokal.

Ne zaboravite da se pre početka rada prijavite u registar Ministarstva poljoprivrede i upišete u Registar turizma.

U roku od 6 meseci od otvaranja objekta, u njemu treba da obezbedite i aparate za plaćanje putem platnih kartica.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.