Pravo na odbitak PDV-a iz računa za lekarske preglede zaposlenih          

Ministarstvo finansija izdalo je 01.06.2021. Mišljenje broj 011-00-570/2021-04 na temu prava na odbitak PDV iz računa za zdravstvene preglede koje poslodavac plaća zaposlenima.

U Mišljenju se pre svega navodi da firma može da ostvari pravo na odbitak PDV-a iz računa za zdravstvene preglede zaposlenih, ako joj je za to izdat račun sa ispravno obračunatim PDV-om, s obzirom da će većina ustanova zdravstvene zaštite izdati račun bez PDV-a (oslobođeni su zaračunavanja PDV-a).

Jednako važan uslov za odbitak jeste da su zaposleni, za koje se plaćaju lekarski pregledi, angažovani za delatnost firme koja je:

  • oporeziva PDV-om, ili
  • oslobođena PDV-a sa pravom na odbitak, ili
  • izvršena u inostranstvu, ako bi za taj promet postojalo pravo na odbitak PDV da je izvršen u zemlji.

Na kraju, u Mišljenju se zaključuje da poslodavac mora da ima pravnu obavezu da obavi zdravstvene preglede zaposlenih – da određene poslove mogu obavljati samo zaposleni određenog zdravstvenog stanja, da bi imao pravo na odbitak poreza. U suprotnom, firme ne može odbiti PDV iz računa za lekarske preglede.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.