Uplata pozajmice preduzetnika

Jedna od tema koje duži vremenski period unose zabunu u praksi jesu pozajmice preduzetnika.

Da li fizičko lice može da uplati pozajmicu svojoj „radnji“? Ako može, kako se to sprovodi?

Da bismo razumeli odgovor na ovo pitanje, potrebno je da se vratimo korak unazad i objasnimo da je pozajmica ugovorni odnos, za koji su potrebna dva lica (fizička i/ili pravna).

Sa druge strane, preduzetnik je jedno (jedino) fizičko lice, koje obavlja delatnost.

Fizičko lice, koje je ujedno preduzetnik, ne može zaključiti ugovor o pozajmici sa svojom „radnjom“, jer radnja nema pravni subjektivitet, te ne postoje dve ugovorne strane.

Prema tome, preduzetnik ne može uplatiti sredstva u formi pozajmice (sa šifrom plaćanja 181 ili 281 – Pozajmice osnivača za likvidnost).

To ne znači da preduzetnik ne može (ni na jedan način) uneti lični novac na poslovni račun, već samo da pozajmica nije odgovarajući oblik da se ovo učini.

Naime, preduzetnik može, na osnovu svoje odluke, izvršiti unos privatne imovine (novčane i nenovčane) u posao. Sama uplata vrši se sa šifrom 190 odnosno 290 – Druge transakcije.

O ovome se nedavno oglasila i Narodna banka Srbije. Njihovo saopštenje možete pročitati ovde:

https://www.nbs.rs/sr_RS/scripts/showcontent/index.html?id=16981&fbclid=IwAR1oeLwqMKtekbXNBECOtlUh566bl6olMJst7HElGh7R8Lkl1bWaQq3u4Ac

Za kraj napominjemo da sve gore navedeno važi samo za preduzetnike, ne i za društva ograničene odgovornosti (doo) – koja imaju pravni subjektivitet, te sa svojim osnivačima mogu da ugovore pozajmice (uz uplatu pod šifrom 181 ili 281).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.