Najavljeno ukidanje godišnjeg poreza na dohodak građana za mlađe od 40 godina

Predsednik Republike Srbije najavio je juče ukidanje godišnjeg poreza na dohodak građana za mlađe od 40 godina.

Da pojasnimo, radi se o tkz porezu na „ekstra“ dohodak, a plaćaju ga fizička lica koja tokom godine ostvare prihode iz različitih izvora koji u zbiru prelaze propisanu granicu. Ove godine ona je iznosila oko 3 miliona dinara.

Pored ovoga, Predsednik je najavio olakšice za prvo zapošljavanje i to u iznosu od 70% na zarade zaposlenih. Olakšica će trajati 3 godine, a odnosiće se samo na zarade veće od prosečnih. Predviđen je uslov da poslodavci ne smanjuju broj zaposlenih tokom perioda olakšica (3 godine).

Slična olakšica postojaće i za zaposlene koji rade na projektima istrživanja i razvoja. 

Podvlačimo da su ovo tek najave, te da će detalji biti poznati kada izmene zakona koje ih uređuju uđu u zvaničnu proceduru.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.