Arhivska knjiga tek od 2022.

Zakon o arhivskoj građi, koji je u primeni od februara 2021. godine doneo je novu obavezu privrednim subjektima, oko koje je bilo dosta polemike u prethodnim mesecima. Jedna od dilema bila je i da li firme treba da dostavljaju prepis arhivske knjige nadležnom arhivu za 2020. i prethodne godine.

Ministarstvo kulture i informisanja izdalo je, na zahtev Privredne komore Srbije, 29. aprila 2021. godine  Mišljenje broj 011-00-71/2021-02 u kojem je zauzelo stav da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu nastaje u 2022. godini.

Relevantni deo Mišljenja citiramo u nastavku:

“U vezi sa pitanjem i iskazanom nedoumicom u vašem dopisu koja se odnosi na obavezu stvaraoca i imaoca dostavljan ja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu, s obzirom na to da se shodno članu 9. stav 2. tačka 7) Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti obaveza odnosi na dostavljanja nadležnom arhivu prepisa arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine, za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a da je Zakon u primeni od 2. februara 2021. godine, od kada se odnosi i na dokumentarnu građu u nastajanju, mišljenja smo da obaveza dostavljanja prepisa arhivske knjige nadležnom arhivu za privredna nastaje 2022. godine”

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.