Zakon o arhivskoj građi

Narodna skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 6/2020). Primena odredbi ovog Zakona počela je godinu dana nakon toga.

Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Istorijski arhiv Beograda na svom sajtu je pozvao obveznike da im dostave normativne akte i kopiju arhivske knjige. Od normativnih akata, obveznici treba da poseduju:

  • Opšti akt o načinu evidentiranja, klasifikovanja, arhiviranja i čuvanja arhivske građe i dokumentarnog materijala;
  • Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
  • Opšti akt o načinu evidentiranja, zaštite, i korišćenja elektronskih dokumenata.

Obveznici su dužni da arhivu dostave prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini. Ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.

Ovaj Zakon izazvao je nedoumice u privredi da li se on odnosi na sve privatne firme i preduzetnike.

Delimičan odgovor dao je Istorijski arhiv Beograda, koji je na svojoj internet stranici objavio informaciju, da arhivsku knjigu u normativna akta Arhivu ne treba da dostavljaju:

  • Preduzetnici
  • Udruženja čiji su osnivači samo fizička lica
  • Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.