Izmene propisa u februaru 2021.

U mesecu koji polako ističe bilo je nekoliko izmena u propisima. U nastavku pročitajte novosti koje smo izdvojili za vas.

Objavljen je neoporezivi iznos godišnjeg poreza na dohodak građana. Fizička lica koja su tokom 2020. godine istvarila ukupne prihode niže od 2.987.424 dinara neće biti dužna da plaćaju godišnji porez na dohodak. Svi ostali, obavezni su da do 15.05.2021. godine podnesu prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana.

Objavljen je novi iznos naknade koju plaćaju firme sa preko 20 zaposlenih, a koje nisu zaposlile lice sa invaliditetom. Naknada iznosi 45.424,50 dinara.

Vlada Republike Srbije izdala je preporuku poslodavcima da omoguće zaposlenima korišćenje godišnjeg odmora za 2019. i 2020. godinu u dužem periodu nego što je to predviđeno Zakonom o radu, u slučaju kada je korišćenje godišnjeg odmora bilo otežano zbog pandemije.

U Zaključku 05 broj 131-1206/2021, Vlada preporučuje sledeće:

  • Da se zaposlenima koji nisu iskoristili deo godišnjeg odmora iz 2019. godine do kraja 2020. godine omoguće da taj deo godišnjeg odmora iskoriste najkasnije do 30. juna 2021. godine, a pre korišćenja pripadajućeg godišnjeg odmora za 2020. godinu;
  • Da se zaposlenima koji nisu iskoristili pripadajući godišnji odmor za 2020. godinu omoguće da taj odmor započnu i iskoriste u 2021. godini ili da prvi deo u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno iskoriste zaključno sa 31. decembrom 2021. godine, a preostali deo zaključno sa 30. junom 2022. godine.

Podvlačimo da se radi o preporuci, a ne o obavezi.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.